ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา

ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา
ดู:1779

ฟางเต๋อได้ชื่อว่าเป็นจอมยุทธที่ยิ่งใหญ่ในยุทธจักรได้แต่งงานกับเหมียวชุ่ยฮัวและคิดจะวางมือไปเป็นพ่อค้า ทำให้เสี่ยวหวนซึ่งเป็นศิษย์น้องของเหมียวชุ่ยฮัวเสียใจ เพราะนางแอบรักฟางเต๋อเช่นกัน และได้ไปแต่งงานกับเหลยหลาวหู่ที่เป็นศิษย์น้องรักของฟางเต๋อ ความแค้นในความรักของทั้งสองครอบครัวยังไม่จบสิ้น ฟางเต๋อและเหลยหลาวหู่ต่างก็มีลูกชาย ลูกชายของทั้งคู่เมื่อพบกันก็ไม่ถูกกันจากความรักระหว่างพี่น้องกลายเป็นความแค้นทั้งสองครอบครัวจะยุติความแค้นในครั้งนี้ได้อย่สงไร ต้องติดตามต่อในเรื่องค่ะ

1 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 01 (1-2)
2 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 01 (2-2)
3 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 02 (1-2)
4 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 02 (2-2)
5 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 03 (1-2)
6 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 03 (2-2)
7 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 04 (1-2)
8 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 04 (2-2)
9 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 05 (1-2)
11 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 06 (1-2)
12 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 06 (2-2)
13 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 07 (1-2)
14 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 07 (2-2)
15 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 08 (1-2)
16 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 08 (2-2)
17 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 09 (1-2)
18 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 09 (2-2)
19 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 10 (1-2)
20 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 10 (2-2)
21 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 11 (1-2)
22 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 11 (2-2)
23 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 12 (1-2)
24 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 12 (2-2)
26 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 13 (2-2)
27 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 14 (1-2)
28 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 14 (2-2)
29 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 15 (1-2)
30 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 15 (2-2)
31 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 16 (1-2)
32 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 16 (2-2)
33 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 17 (1-2)
34 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 17 (2-2)
36 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 18 (2-2)
37 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 19 (1-2)
38 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 19 (2-2)
39 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 20 (1-2)
40 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 20 (2-2)
42 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 21 (2-2)
43 -ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 22 (1-2)
44 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 22 (2-2)
45 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 23 (1-2)
46 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 23 (2-2)
47 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 24 (1-2)
48 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 24 (2-2)
49 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 25 (1-2)
51 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 26 (1-2)
52 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 26 (2-2)
54 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 27 (2-2)
55 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 28 (1-2)
56 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 28 (2-2)
58 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 29 (2-2)
60 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 30 (2-2)
61 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 31 (1-2)
62 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 31 (2-2)
63 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 32 (1-2)
64 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 32 (2-2)
65 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 33 (1-2)

66 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 33 (2-2)
67 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 34 (1-2)
68 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 34 (2-2)
69 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 35 (1-2) End
70 - ฟางเต๋อ หมัดแค้นนอกตำรา (พากย์ไทย) ตอนที่ 35 (2-2) EndMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ