จักรพรรดิคังซี ภาค 2

จักรพรรดิคังซี ภาค 2
ดู:12156

เรื่อง ราวพระราชประวัติฮ่องเต้ราชวงศ์ ชิง ผู้ตรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ อ้ายซินเจียหลอเสียนเย่ พระราชโอรสลำดับที่สามของ ซุ่นจื้อฮ่องเต้ เนื่องจากพระองค์ทรงไม่ได้รับความรักจากพระราชบิดาและพระราชมารดา ทำให้พระองค์ทรงมีอุปนิสัยต่อต้าน ไม่ทรงยึดติดกับกรอบธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรจะทรงเอาพระองค์เองเป็นที่ตั้ง ซุ่นจื้อฮ่องเต้สวรรคต พระพินัยกรรมระบุให้ คังซินอ๋องเป็นฮ่องเต้ พระพันปีทรงสถาปนา เสียนเย่ขึ้นเป็นคังซีฮ่องเต้ โดยไม่ให้มีการแย่งชิงราชสมบัติในภายภาคหน้า ช่วง ที่ ซุ่นจื้อฮ่องเต้ ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น พระองค์ทรงสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับ ชาวแมนจูและชาวฮั่น สี่ขุนนางใหญ่ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนคังซีซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น ได้กุคดีขึ้นคดีหนึ่งเพื่อสร้างความกดดันให้ขุนนางชาวฮั่น เนื่องจากคังซีทรงมีความสนิทสนมกับ ลู่เจี้ยน และทางยั่วขุนนางชาวฮั่น ทำให้ผู้สำเร็จราชการทั้งหลายต่างพากันคัดค้าน แต่น่าเสียดายที่ผู้สำเร็จราชการกำลังเรืองอำนาจในราชสำนัก ทำให้คังซีทรงพ่ายแพ้ แต่ในระหว่างที่มีการแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจนี้เอง ทำให้คังซีทรงค่อย ๆ เรียนรู้โลกมากขึ้น ซันพาน มีกองกำลังที่เข้มแข็ง ด้วยความปรารถนาตั้งตนเป็นใหญ่ จึงเป็นที่กังวลของราชสำนัก คังซีทรงเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถกำราบกองกำลังซันพานได้สำเร็จ แต่พระองค์ทรงประเมินกำลังข้าศึกไว้ต่ำเกินไป ทำให้คังซีทรงเกือบสูญเสียราชบัลลังก์ไป แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของคังซีนั้นก็สามารถทำให้พระองค์ทรงผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ไปได้ด้วยดี นับแต่นั้นเป็นต้นมา คังซีทรงปกครองประเทศเป็นปึกแผ่นมั่นคง พสกนิกรมีความสุขถ้วนทั่วทั้งแผ่นดิน พระองค์ทรงได้รับการขนานนามว่าฮ่องเต้ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ และทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ

1 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 1 [1-3]
2 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 1 [2-3]
3 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 1 [3-3]
4 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 2 [1-3]
5 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 2 [2-3]
6 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 2 [3-3]
7 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 3 [1-3]
8 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 3 [2-3]
9 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 3 [3-3]
10 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 4 [1-3]
11 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 4 [2-3]
12 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 4 [3-3]
13 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 5 [1-3]
14 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 5 [2-3]
16 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 8 [3-3]
17 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 9 [1-3]
18 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 9 [2-3]
19 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 9 [3-3]
20 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 10 [1-3]
21 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 10 [2-3]
22 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 10 [3-3]
23 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 11 [1-3]
24 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 11 [2-3]
25 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 11 [3-3]
26 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 12 [1-3]
27 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 12 [2-3]
28 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 12 [3-3]
29 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 13 [1-3]
30 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 13 [2-3]
31 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 13 [3-3]
32 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 14 [1-3]
33 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 14 [2-3]
34 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 14 [3-3]
35 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 15 [1-3]
36 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 15 [2-3]
37 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 15 [3-3]
38 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 16 [1-3]
39 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 16 [2-3]
40 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 16 [3-3]
41 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 17 [1-3]
42 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 17 [2-3]
43 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 17 [3-3]
44 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 18 [1-3]
45 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 18 [2-3]
46 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 18 [3-3]
47 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 19 [1-3]
48 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 19 [2-3]
49 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 19 [3-3]
50 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 20 [1-3]
51 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 20 [2-3]
52 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 20 [3-3]
53 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 21 [1-3]
54 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 21 [2-3]
55 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 21 [3-3]
56 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 22 [1-3]
57 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 22 [2-3]
58 - จักรพรรดิคังซี ภาค 2 แผ่นที่ 22 [3-3]

by robit movieMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ [email protected]

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ