ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ตอน ศึกเทพยุทธสยบมาร

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ตอน ศึกเทพยุทธสยบมาร
ดู:9752

ตั๊กม้อไตซือ ได้รับการแต่งตั้งจากประมุขนิกายสงค์รุ่นก่อนขึ้นดำรงเป็นสังฆปรินายกสงค์รุ่นที่ 28 พร้อมเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาที่จงหยวน แต่ระหว่างการเดินทาง นั้นได้เกิดเรื่องราวมากมาย เกิดการต่อสู้ของ ผี และ มุนษย์ แต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของ ไต้ซือตั๊กม้อก็คือ ราชครูเมืองเป่ยเหว่ย ที่บำเพ็ญเพียร มานานจนมีวิชาอาคมแกร่งกล้า ราชครูนั้นเดิมทีมาจากสำนักเดียวกับตั๊กม้อ แต่มีความมักใหญ่ใฝ่สูง หวังกำจัดตั๊กม้อเพื่อชิงของวิเศษ แต่ทุกครั้งตั๊กม้อไตซือก็สามารถขับไล่ราชครูไปได้ ด้วยพลังแห่งประทีบธรรม ก่อเกิดปาฐิหาริย์ นานับประการ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในหมู่ชาวบ้านเมืองเป่ยเหว้ย ทั้งยังก่อสร้างวัดเส้าหลิน บัญญัติวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็น สร้างด่านมุนษย์ 18 อรหันต์ทองคำ วรยุทธ72 แขนง ภายหลังโด่งดังสะท้านยุทธภพเป็นตำนานเล่าขาน จนถึงยุคปัจจุบัน

1 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 01
2 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 02
3 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 03
4 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 04
5 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 05
6 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 06
7 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 07
8 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 08
9 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 09
10 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 10
11 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 11
12 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 12
13 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 13
14 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 14
15 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 15
16 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 16
17 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 17
18 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 18 (END)
19 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ศึกเทพยุทธสยบมาร 19
20 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 01
21 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 02
22 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 03
23 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 04
24 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 05
25 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 06
26 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 07
27 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 08
28 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 09
29 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 10
30 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 11
31 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เดชนางพญามาร 12 (END)
32 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 01
33 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 02
34 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 03
35 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 04
36 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 05
38 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 07
39 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 08
40 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 09
41 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 10
42 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 11
43 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 12
45 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 14
46 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 15
47 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 16
48 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 17
49 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 18
50 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 19
51 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 20
52 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - คัมภีร์สวรรค์18อรหันต์ทองคำ 21 (END)
53 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 01
54 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 02
55 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 03
56 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 04
57 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 05
58 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 06
60 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 08
61 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 09
62 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 10
63 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 11
 

62 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 10
63 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 11
64 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - เส้าหลินตำนานสะท้านภพ 12 (END)
65 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 01
66 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 02
67 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 03
68 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 04
69 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 05
70 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 06
71 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 07
72 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 08
73 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 09
74 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 10
75 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 11
77 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 13
78 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 14
79 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 15
81 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 17
82 - ปรมาจารย์ตั๊กม้อ - ฑูตอรหันต์สะท้านฟ้า 18 (END)
by robit movieMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ