ขุนศึก : KhunSuek

ขุนศึก : KhunSuek
ดู:3099

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 14 พ.ค.55 ตอน4 ขุนศึก ละครขุนศึก ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม / สุมทุม บุญเกื้อ ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการแสดงโดย : อดุลย์ บุญบุตร ละครขุนศึก ผลิตโดย : บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ละครขุนศึก ควบคุมการผลิตโดย : ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ละครขุนศึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.25 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องย่อขุนศึก ณ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ธนากร โปษยานนท์) ซึ่งในตอนนั้นยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชวังหน้า ยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ได้หลั่งอุทกธาราประกาศเอกราชให้ชาติไทยไม่ขึ้นต่อกรุงหงสาวดีอีกต่อไป ท่ามกลางเสียงโห่ร้องกึกก้องของ

ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep2 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep3 | 7 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep4 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep5 | 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep5 14 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7 9 Ep5 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep5 | 15 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep6 | 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep7 21 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 10-10 Ep7 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep8 | 22 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep8 | 28 May 2012

ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep8 | 28 May 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep9 | 28 May 2012

ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep9 | 29 May 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep9 | 29 May 2012

ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep10 | 4 Jun 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep11 | 4 June 2012

ขุนศึก KhunSuek 1-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 9-9 Ep11 | 5 June 2012
ขุนศึก KhunSuek ตย Ep12 | 5 June 2012

 

ขุนศึก KhunSuek 1-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 5-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 6-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 7-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 8-8 Ep12 | 11 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 1-8 Ep13 | 12 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 2-8 Ep13 | 12 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 3-8 Ep13 | 12 June 2012
ขุนศึก KhunSuek 4-8 Ep13 | 12 June 2012Movieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ