Gye Baek [ซับไทย]

Gye Baek [ซับไทย]
ดู:13482

ละครอิงประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี ของสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นเรื่องราวของยอดขุนพลแห่งอาณาจักรแพคเจ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จงรักภักดี และรักชาติยิ่งชีพ ยอมฆ่าแม้กระทั่งลูกเมียเพื่อไม่ให้ตกอยู่กับฝ่ายตรงข้าม หลังจากการเสียชีวิตของแม่ทัพคเยแพค อาณาจักรแพคเจก็ล่มสลายตามไปด้วย

1 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
2 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
3 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
4 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
5 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
6 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
7 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
8 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
9 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
10 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
11 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
12 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
13 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
14 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
15 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
16 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
17 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
18 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
19 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
20 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
21 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
22 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
23 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
24 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 3
25 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
26 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
27 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 3
28 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
29 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
30 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 3
31 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 1
32 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 2
33 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 3
34 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 1
35 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 2
36 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 3
37 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 1
38 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 2
39 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 3
40 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 1
41 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 2
42 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 3
43 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 1
44 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 2
45 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 3
46 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 1
47 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 2
48 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 3
49 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 1

50 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 2
51 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 3
52 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 1
53 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 2
54 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 3
55 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 1
56 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 2
57 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 3
58 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 1
59 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 2
60 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 3
61 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 1
62 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 2
63 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 3
64 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 1
65 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 2
66 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 3
67 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 1
68 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 2
69 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 3
70 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 1
71 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 2
72 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 3
73 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 1
74 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 2
75 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 3
76 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 1
77 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 2
78 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 3
79 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 1
80 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 2
81 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 3
82 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 1
83 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 2
84 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 3
85 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 1
86 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 2
87 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 3
88 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 1
89 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 2
90 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 3
91 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 1
92 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 2
93 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 3
94 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 1
95 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 2
96 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 3
97 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 1
 

98 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 2
99 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 3
100 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 1
101 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 2
102 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 3
103 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 1
104 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 2
105 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 3
106 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 1 END
107 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 2 END
108 - Gye Baek [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 3 ENDMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ