New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย]

New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย]
ดู:52259

ซารัน เป็นนางรำโบราณ ที่สวยหน้าตาดี แต่เธอนั้นกำพร้าแม่ไปตั้งแต่เด็กและพ่อก็ได้แต่งงานใหม่ ซารังมาจากครอบครัวที่ยากจน แต่เธอนั้นมีกลุ่มเพื่อนที่ร่ำรวยและมีฐานะทางสังคม ซารังได้พบ ดาโมจากการไปรำให้คุณยายของดาโม ดูในตอนนั้นเธอก็ได้หลงรัก ดาโม แต่ไม่กล้าบอกเพราะฐานะที่ยากจนและเพื่อนสนิทของเธอก็ได้ ชอบดาโม เช่นกัน ดาโม เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ ดาโมนั้นไม่ค่อยจะถูกกับพ่อของตัวเองซักเท่าไหร่ ดาโม เป็นคนหยิ่งยโสเอาแต่ใจ แต่โชคชะตาทำให้เขาได้พบ ซารัน และนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่

1 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 1
2 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 2
3 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 01 - 3
4 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 1
5 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 2
6 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 02 - 3
7 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 1
8 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 2
9 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 03 - 3
10 - New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 04 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 05 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 06 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 07 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 08 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 09 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 10 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 11 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 12 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 13 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 -2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 1


New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 37 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 37 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 37 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 38 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 38 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 38 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 39 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 39 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 39 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 40 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 40 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 40 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 41 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 41 - 2


New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 41 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 42 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 42 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 42 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 43 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 43 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 43 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 44 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 44 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 44 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 45 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 45 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 45 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 46 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 46 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 46 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 47 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 47 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 47 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 48 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 48 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 48 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 49 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 49 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 49 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 50 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 50 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 50 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 51 - 1
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 51 - 2
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 51 - 3
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 52 - 1 END
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 52 - 2 END
New Tales of Gisaeng [บรรยายไทย] ตอนที่ 52 - 3 END
by WhiteRabbitMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ