Ojakgyo Brothers บรรยายไทย

Ojakgyo Brothers บรรยายไทย
ดู:7734

ละครเกาหลีเรื่อง 'Ojakgyo Brothers' เล่าถึงเรื่องราวของคู่สามีภรรยาฮวังที่มีลูกชาย 4 คน และอาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ ส่วนยูอี รับบทเป็น แพกจาอึน ที่มาปรากฎตัวต่อหน้าครอบครัวฮวังในวันหนึ่ง แพกจาอึนเติบโตในครอบครัวที่ร่ำรวย แต่เมื่อวันหนึ่ง พ่อของเธอเกิดหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้สถานะครอบครัวย่ำแย่ลง เธอจึงต้องไปปรากฎตัวต่อหน้าครอบครัวฮวังเพื่อเรียกร้องฟาร์มที่พ่อของเธอเคยเป็นเจ้ าของคืนมา ซึ่งที่นี่ก็ทำให้เธอได้พบกับลูกชายคนที่สามของครอบครัว และเกิดเป็นความรักขึ้น

1 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 01 - 1
2 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 01 - 2
3 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 01 - 3
4 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 02 - 1
5 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 02 - 2
6 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 03 - 1
7 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 03 - 2
8 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 03 - 3
9 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 04 - 1
10 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 04 - 2
11 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 04 - 3
12 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 05 - 1
13 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 05 - 2
14 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 06 - 1
15 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 06 - 2
16 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 06 - 3
17 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 07 - 1
18 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 07 - 2
19 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 07 - 3
20 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 08 - 1
21 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 08 - 2
22 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 08 - 3
23 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 09 - 1
24 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 09 - 2
25 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 09 - 3
26 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 10 - 1
27 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 10 - 2
28 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 11 - 1
29 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 11 - 2
30 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 11 - 3
31 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 12 - 1
32 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 12 - 2
33 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 12 - 3
34 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 13 - 1
35 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 13 - 2
36 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 13 - 3
37 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 14 - 1
38 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 14 - 2
39 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 14 - 3
40 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 15 - 1
41 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 15 - 2
42 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 15 - 3
43 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 16 - 1


44 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 16 - 2
45 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 16 - 3
46 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 17 - 1

 47 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 17 - 2

48 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 18 - 1
49 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 18 - 2
50 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 18 - 3
51 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 19 - 1
52 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 19 - 2
53 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 19 - 3
54 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 20 - 1
55 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 20 - 2
56 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 20 - 3
57 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 21 - 1
58 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 21 - 2
59 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 22 - 1
60 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 22 - 2
61 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 23 - 1
62 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 23 - 2
63 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 23 - 3
64 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 24 - 1
65 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 24 - 2
66 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 24 - 3
67 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 25 - 1
68 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 25 - 2
69 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 26 - 1
70 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 26 - 2
71 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 26 - 3
72 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 27 - 1
73 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 27 - 2
74 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 27 - 3
75 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 28 - 1
76 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 28 - 2
77 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 29 - 1
78 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 29 - 2
79 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 29 - 3
80 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 30 - 1
81 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 30 - 2
82 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 30 - 3
83 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 31 - 1
84 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 31 - 2
85 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 31 - 3
86 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 32 - 1
87 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 32 - 2
88 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 33 - 1
89 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 33 - 2


90 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 34 - 1
91 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 34 - 2
92 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 34 - 3
93 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 35 - 1
94 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 35 - 2
95 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 35 - 3
96 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 36 - 1
97 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 36 - 2
98 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 37 - 1
99 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 37 - 2
100 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 37 - 3
101 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 38 - 1
102 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 38 - 2
103 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 39 - 1
104 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 39 - 2
105 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 40 - 1
106 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 40 - 2
107 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 40 - 3
108 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 41 - 1
109 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 41 - 2
110 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 42 - 1
111 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 42 - 2
112 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 42 - 3
113 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 43 - 1
114 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 43 - 2
115 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 43 - 3
116 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 44 - 1
117 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 44 - 2
118 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 44 - 3
119 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 45 - 1
120 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 45 - 2
121 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 45 - 3
122 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 46 - 1
123 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 46 - 2
124 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 46 - 3
125 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 47 - 1
126 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 47 - 2
127 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 48 - 1
128 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 48 - 2
129 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 49 - 1
130 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 49 - 2
131 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 50 - 1
132 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 50 - 2
133 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 51 - 1
134 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 51 - 2


134 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 51 - 2
135 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 51 - 3
136 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 52 - 1
137 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 52 - 2
138 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 52 - 3
139 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 53 - 1
140 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 53 - 2
141 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 54 - 1
142 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 54 - 2
143 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 54 - 3
144 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 55 - 1
145 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 55 - 2
146 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 56 - 1
147 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 56 - 2
148 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 57 - 1
149 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 57 - 2
150 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 57 - 3
151 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 58 - 1 END
152 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 58 - 2 END
153 - Ojakgyo Brothers บรรยายไทย ตอนที่ 58 - 3 ENDMovieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ [email protected]

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ