สามก๊กเวอร์ชั่นใหม่ 2010 Three Kingdom 2010

สามก๊กเวอร์ชั่นใหม่ 2010 Three Kingdom 2010
ดู:420813

Title : San Guo
English title : Three Kingdoms
Also known as : San Guo Yan Yi / Romance of the Three Kingdoms / The Story of Three Kingdoms
Genre : Historical drama
Episodes : 95
Broadcast network : CCTV, Jiangsu TV, Anhui TV, Chongqing TV, Tianjin TV
Broadcast period : 2010-May-01 to 2010-Jun-18

เรืองย่อ

?????????????? สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของสาม แคว้นกับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010 ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน กับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น??แบ่งแยกเป็น ๓ อาณาจักร ? หรือเรียกว่า ? สามก๊ก ?อาณาจักร ของเล่าปี่ เรียกว่า "จ๊กก๊ก" อาณาจักรของพระเจ้าซุนกวน เรียกว่า "ง่อก๊ก"? และอาณาจักรของพระเจ้าโจผี เรียกว่า "วุยก๊ก" การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบและสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น..

??????????????เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้??กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ? ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ ขันทีทั้ง ๑๐?ว่าราชการตามความพอใจ ?? จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว? พระเจ้าเลนเต้?มีโอรส ? ๒ ? พระองค์?ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการ สืบราชสมบัติ??ครั้นพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ ? โอรสองค์ใหญ่ คือ ? หองจูเปียน ? ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่? ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมีนางโฮเฮาพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน??แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ ? โฮจิ๋นพี่ชายของนางโฮเฮาจึงเชิญตั๋งโต๊ะมาช่วยกำจัดพวกขันที

??????????????เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะก็ยึดอำนาจถอดถอนหองจูเปียงออก โดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็น กษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วตั๋งโต๊ะก็ตั้งตนเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรม ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัด ตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนอ้องอุ้นได้วางแผนส่งนางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็น ภรรยาตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป ผู้ เป็นหทารเอกจนกระทั่งลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะตาย แต่อ้องอุ้นก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุดอ้องอุ้นก็ ถูกลิฉุยกับกุยกีพรรคพวกของตั๋งโต๊ะฆ่า แล้วลิฉุยกับกุยกีก็บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง พระเจ้าเหี้ยนเต้คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่ง เรียกโจโฉมาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉยึดอำนาจ ในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบ ตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ใต้อำนาจ ข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและ เหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับ ไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วย กำจัดโจโฉ แต่ถูกโจโฉจับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่นางฮกเฮาพระมเหสีของ พระองค์ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของโจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉก็ให้จัดกองทัพไป ปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉสามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบเล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวนได้ และซุนกวนเจ้าเมืองกังตั๋งได้

??????????????เล่าปี่เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ขงเบ้ง มาเป็นที่ปรึกษา จึงสามารถตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเสฉวนได้ส่วนซุนกวน เป็นเจ้าเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวก มายมาย เมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายของโจโฉครองตำแหน่งมหาอุปราชแทน แล้วต่อมาก็กบฏ ปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าพระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผีเป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้เมืองเสฉวนเป็นราชธานี ซุนกวนก็ไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองกังตั๋งเป็นราชธานี


ตัวละคร

กลุ่มของตั๋งโต๊ะ


????????????? ตั๋งโต๊ะ????????????????????? ?????????Lu Pu : Peter Ho????????????????????? Diao Chan : Chen Hao
?????????????????????????????????????????????????????? หลี่ปู้ (ลิโป้)-เหอยุ่นตง???????? ?? ???เตียวฉาน(เตียวเสี้ยน)-เฉินเหา


กลุ่มของโจโฉ (วุยก๊ก)

?????????????????????????????????????Cao Cao : Chen Jianbin
???????????????????????????????????เฉา เชา(โจโฉ) - เฉินเจี้ยนปิน

?

กลุ่มของเล่าปี่ (จ๊กก๊ก)

?Liu Bei: Yu Hewei????????????? ???????? Zhuge Liang:Lu Yi
?หลิวเป้ย(เล่าปี่) - หยูเหอเว่ย??? ????? ?จูเก๋อเลี่ยง(จูกัดเหลียง)- ลู่อี้
?
? กวนอู Zhao?????????????? ??????????????? Yun:Nie Yuan
???????????????????????????????????????? ??????? จ้าวหยุน (จูล่ง)-เนี่ยหยวน

?

กลุ่มของซุนกวน (ง่อก๊ก)

ซุนกวน????????????????? ?????????????????????จิวยี่

?
? ไต้ เกี้ยว?????????????????????????? ?? ?? ? ซุนซ่างเซียน????????????????? ????????? ???? ?เสียวเกี้ยว


ที่มาข้อมูล : ?Thesisterme ?- ?http://www.thesisterme.com
ดูซีรี่ย์ออนไลน์ เรื่อง สามก๊กเวอร์ชั่นใหม่ 2010 Three Kingdom 2010 [Sub Thai]


สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ?ตอน 01

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 02

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 03

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?04

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?05

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 06

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?07

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?08

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?09

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 10

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 11

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 12

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน?13

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 14

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 15

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 16

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 17

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 18

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 19

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 20

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 21

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 22

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 23

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 24

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 25

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 26

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 27

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 28

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 29

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 30

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 31

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 32

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 33

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 34

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 35

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 36

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 37

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 38

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 39

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 40

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 41

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 42

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 43

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 44

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 45

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 46

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 47

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)? ตอน 48

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 49

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 50

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 51

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 52

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 53

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 54

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 55

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 56

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 57

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 58

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 59

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 60

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 61

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 62

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 63

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 64

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 65

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 66

สามก๊ก Three Kingdoms (2010)  ตอน 67

3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 68
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 69
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 70
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 71
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 72
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 73
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 74
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 75
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 76
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 77
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 78
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 79
3ก๊กThree Kingdoms (2010) ep 80Movieonlinecenter.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยได้รวบรวมคลิป วิดีโอมาจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ VDO Online อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับชมและประหยัดเวลาในการค้นหาคลิปภาพยนตร์และซีรี่ย์ที่ท่านชื่นชอบ หากท่านพบเห็นคลิปวิดีโอใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ทำการลบออกจากระบบด้วยค่ะ แจ้งได้ที่ movieonlinecenter@gmail.com

ขอบคุณผู้โพสคลิปวิดีโอดีๆ จาก              และเว็บอื่นๆ ด้วยค่ะ